Visie op Finance

Topicus wil de financiële keten disruptief verbeteren met haar software oplossingen. Wij zijn van mening dat de belangrijkste ketenpartners samen moeten werken om de beste financiële oplossingen te kunnen bieden aan de klant. Dit is in belang van alle stakeholders: de klant, de tussenpersoon, de accountant en de geldverstrekker.

Samenwerking

Door middel van software stelt Topicus de klantbehoefte voorop. Er wordt niet gedacht vanuit de traditionele driedeling, advies/frontoffice, midoffice en backoffice. Deze worden samengevoegd tot een model waarin niet wordt uitgegaan van de producten, maar de behoeften van de klant.

Betrokkenheid van de klant

We geloven in een actieve betrokkenheid van de klant in zijn financiële huishouding, zowel voor zijn hypotheek, vermogensopbouw als zijn zakelijke leningen. Door de klant actief in het proces te betrekken wordt deze in een later stadium niet lastig gevallen met producten die niet aansluiten bij zijn vraag.

 

Meer informatie

 Wil je meer weten over de verschillende domeinen binnen Finance? Kijk dan op:

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Wij voldoen aan de volgende certificeringen:

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2