Projectaanpak

Topicus aanpak is Agile: de doorlooptijd en de prijs van een project staan vast, de specificaties mogen op een gecontroleerde manier aangepast worden gedurende het traject.

Agile: flexibele werkwijze

Processen en projecten liggen bij Topicus nooit van A tot Z vast. We werken iteratief, zijn bereid eerdere aannames te herzien en staan open voor veranderende en nieuwe inzichten die ontstaan tijdens een ontwikkeltraject. 

Agile werken betekent dat tijdens de ontwerpfase alle functionaliteit van een applicatie in kaart wordt gebracht en kernachtig wordt gedocumenteerd. Dus geen lijvig en gedetailleerd ontwerpdocument dat niemand meer leest, maar een overzicht op hoofdlijnen.

Vervolgens wordt de gewenste functionaliteit in overleg met de klant verdeeld in clusters die in 2 tot 3 weken gerealiseerd kunnen worden. Aan elk cluster kennen we samen een prioriteit toe.

Een multifunctioneel team bestaande uit analisten, ontwerpers en ontwikkelaars werkt de clusters een voor een uit en realiseert ze. Aan het eind van elke clusterperiode worden alle modules geïntegreerd en wordt een werkende versie opgeleverd. 

De voordelen van agile werken:

  • De opdrachtgever heeft inzicht in de voortgang van het ontwikkelproces en kan tussentijds beoordelen of de specificaties van de applicatie nog voldoen;
  • Mogelijke problemen worden vroegtijdig gesignaleerd;
  • Het ontwikkelproces kan zo nodig worden bijgestuurd;
  • Testen van de software is geen sluitpost, maar een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwikkelproces

Onze vacatures

Topicus is altijd op zoek naar enthousiast hoogopgeleid ICT talent.

We hebben veel stageopdrachten en vacatures open staan voor:

Ga naar de Vacatures

Extreme Programming

Topicus pakt alles net anders aan, zo ook in deze eigen interpretatie van Extreme Programming door onze eigen collega's.

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Wij voldoen aan de volgende certificeringen:

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2