Visie op Onderwijs

Scholen bouwen een schat aan informatie op over hun leerlingen. Die waardevolle kennis mag niet verloren gaan als de leerling doorstroomt naar vervolgonderwijs of speciaal onderwijs. Topicus maakt moderne webapplicaties waarmee een leerling tijdens zijn gehele schoolloopbaan is te volgen.

De school als onderdeel van een keten

Een school is geen op zichzelf staande eenheid, maar onderdeel van een keten. Een kind gaat vanaf zijn vierde naar school en doorloopt gedurende minstens twaalf jaren verschillende onderwijsinstellingen. Scholen bieden meer dan onderwijs aan hun leerlingen; ze begeleiden en geven ondersteuning op maat, ze adviseren, testen en toetsen. Ze bouwen een schat aan informatie op over hun leerlingen en leggen die vast in een leerlingvolgsysteem. Veel van die kennis gaat verloren als de leerling doorstroomt naar vervolgonderwijs of wordt verwezen naar speciaal onderwijs. De softwareoplossingen van Topicus voorkomen dit door ketenintegratie.

Van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs

Topicus maakt leerlingadministratie- en leerlingvolgsystemen die helpen helder zicht te houden op de ontwikkeling van de leerlingen en de resultaten van de school en die de administratieve processen op een school soepel laten verlopen. Topicus ontwikkelt systemen voor het primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO), voor beroeps- en volwasseneneducatie (MBO), het HBO en het WO. De systemen van Topicus stroomlijnen een veilige overdracht van leerlingdossiers tussen scholen, maken horizontale en verticale verantwoording eenvoudig en ondersteunen de overige informatieuitwisseling tussen scholen.

Vriendelijk en slim in gebruik en beheer

Alle leerlinginformatiesystemen van Topicus:

  • zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met eindgebruikers en sluiten daardoor perfect aan op de processen binnen een school;
  • zijn volledig webbased (geschikt voor alle browsers, maar ook voor iPads en tablets met Android) en worden aangeboden als Software as a Service (SaaS) en zijn dus inclusief hosting, onderhoud en beheer. Zo kunnen onderwijsinstellingen complexe systemen gebruiken zonder hoge beheerskosten;
  • hebben een intuïtieve gebruikersinterface. Een speerpunt tijdens de ontwikkeling;
  • zijn modulair ingericht. De onderwijsinstelling bepaalt zelf welke module ze bij welke leverancier afneemt. Topicus hanteert open standaarden voor de koppelingen;
  • worden door meerdere onderwijsinstellingen gebruikt, waardoor de exploitatiekosten laag kunnen blijven. Bovendien komt de doorontwikkeling ten goede aan alle gebruikers en kunnen op verzoek eenvoudig overzichten gemaakt worden met gegevens van meerdere scholen;
  • zijn beschikbaar voor meerdere gebruikers binnen een school, van docent tot en met directeur. Gebruikers kunnen precies die informatie raadplegen en invoeren die voor hun taak relevant is. Autorisaties zijn tot in detail geregeld;
  • controleren gegevens bij de invoer op consistentie. De communicatie met BRON verloopt zonder haperen.

 

JAVA of C#.NET-ers

Topicus zoekt eigenwijze junior Java of C#.NET ontwikkelaars om onze teams te komen versterken. 

Ben je een ontwikkelaar die het liefst steeds ingewikkeldere en complexere problemen wil oplossen? Of vind je het leuk om eens een keer mee te gaan naar een klant en zelf te ervaren welke problemen er opgelost moeten worden? Topicus biedt de mogelijkheden om alle aspecten van de ICT te ervaren.

Vacatures Young Professionals

Topicus Gifkikker

Topicus is de enige ICT dienstverlener met een eigen bier, de Gifkikker, bedacht en ontwikkeld door onze eigen enthousiaste medewerkers.

Meer over Topicus Gifkikker

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Wij voldoen aan de volgende certificeringen:

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2