Governance

Topicus is qua omvang een serieuze speler op de ICT-markt geworden. Hierdoor is ook de noodzaak tot risicobeheersing - het garanderen van veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten - steeds sterker geworden.

Topicus heeft zich sinds haar oprichting in 2001 steeds steviger gepositioneerd in de sectoren Zorg, Onderwijs en Finance. De uitgesproken pioniersmentaliteit heeft geleid tot een onderneming van formaat. Hierdoor is ook de noodzaak tot risicobeheersing - het garanderen van veiligheid en betrouwbaarheid van onze producten - steeds sterker geworden.

Om hieraan tegemoet te komen is vanaf 2008 de Topicus Governance Structuur ontwikkeld, getest en - na succesvolle externe audits door Deloitte - doorgevoerd. Deze structuur, die dus voortkwam uit de behoefte aan een formeel raamwerk om risico’s, maatregelen en activiteiten te kunnen rangschikken, voorziet in een organisatie van het GRC-management (Governance, Risk & Compliance). Topicus toont hiermee aan dat zij betrouwbaar werkt zonder dat dit ten koste gaat van de eigenheid van haar organisatie en een gezonde mate van eigenwijsheid.

Beheer en Service (Level) Management

Daar waar Saas-leveranciers het speelveld beperken tot het verhelpen van problemen, gaat Topicus een stapje verder. Behalve het maken van innovatieve software is ook dienstverlening een belangrijk aspect van de totale puzzel. Door middel van Technisch applicatiebeheer en Service (Level) Management verleent Topicus Services ondersteuning aan productiesystemen.

Belangrijke aspecten hierbij zijn transparantie, het maken van heldere afspraken en absoluut onmisbaar, de communicatie tussen beide partijen. Dit heeft Topicus geborgd in haar Interne Controle raamwerk, gebaseerd op ITIL v3 met als uitgangspunt de centrale positie van de klant. Jaarlijks wordt over opzet, bestaan en werking van het raamwerk gerapporteerd door een onafhankelijke derde partij door middel van een ISAE 3402 rapportage.

Topicus neemt haar rol als dienstverlener dermate serieus, dat zij met het MAAS (Maintenance as a Services) concept, haar dienstverlening tevens als product aanbiedt. Het doel hiervan: gelijke ondersteuning leveren voor producten die niet door Topicus ontwikkeld zijn.

 

 

JAVA of C#.NET-ers

Topicus zoekt eigenwijze junior Java of C#.NET ontwikkelaars om onze teams te komen versterken. 

Ben je een ontwikkelaar die het liefst steeds ingewikkeldere en complexere problemen wil oplossen? Of vind je het leuk om eens een keer mee te gaan naar een klant en zelf te ervaren welke problemen er opgelost moeten worden? Topicus biedt de mogelijkheden om alle aspecten van de ICT te ervaren.

Vacatures Young Professionals

Onze oplossingen

Kijk voor voorbeelden van succesvolle oplossingen bij onze klanten en lees wat wij voor uw organisatie kan betekenen.

Ga naar klanten

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Wij voldoen aan de volgende certificeringen:

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2