Topicus

.Zorg

Visie op zorg

Topicus wil de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan patiënten en cliënten helpen verbeteren door slimme softwareoplossingen te maken voor alle instellingen en individuele professionals in de zorg.

Ketenzorg

Topicus biedt softwareoplossingen voor huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, huisartsenposten, centra voor jeugd en gezin, GGD's, gemeenten, instellingen voor verpleging en verzorging, thuiszorg, regionale zorgnetwerken en de geestelijke gezondheidszorg.

We zien elke instelling en professional in de gezondheidszorgsector als een schakel van een keten. Als die schakels feilloos in elkaar grijpen, is de kwaliteit van de zorg optimaal. Het uitwisselen en delen van informatie van en over patiënten en cliënten speelt daarin een cruciale rol. Daar ligt de expertise van Topicus: onze softwareoplossingen maken het mogelijk om in de zorg te werken als in een netwerk- of ketenorganisatie. Dankzij ketenzorg wordt informatieuitwisseling eenvoudig en vanzelfsprekend; de dienstverlening aan de patiënt of cliënt wordt hierdoor bij voortduring beter.

Breed productportfolio

Topicus heeft veel ervaring in de eerstelijnszorg. We ontwikkelden een krachtige oplossing voor elektronische medische dossiers. In eerste instantie voor huisartsen, maar inmiddels ook al dan niet transmuraal toepasbaar gemaakt voor andere zorgverleners, zoals ziekenhuis en apotheken (tweedelijnszorg), de jeugdgezondheidszorg en instellingen en professionals in de verpleeg- en verzorgingssector.

Software as a Service

Topicus biedt haar oplossingen aan als Software as a Service (SaaS) applicaties die zware dataproductie en -uitwisseling aankunnen. De toepassingen zijn gebaseerd op open standaarden en opensourcesoftware. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, beheren en ontwikkelen, en leiden door betere, snellere en simpelere informatievoorziening tot een hogere kwaliteit van de zorg.

JAVA of C#.NET-ers

Topicus zoekt eigenwijze junior Java of C#.NET ontwikkelaars om onze teams te komen versterken. 

Ben je een ontwikkelaar die het liefst steeds ingewikkeldere en complexere problemen wil oplossen? Of vind je het leuk om eens een keer mee te gaan naar een klant en zelf te ervaren welke problemen er opgelost moeten worden? Topicus biedt de mogelijkheden om alle aspecten van de ICT te ervaren.

Vacatures Young Professionals

Visie op zorg

Kijk voor voorbeelden van succesvolle oplossingen in de zorg bij onze klanten en lees wat wij voor uw organisatie kan betekenen.

Klanten

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Evenementen

Batavierenrace 10 mei 2014 - UT/KUN Complete kalender zien

Wij voldoen aan de volgende certificeringen

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2
  • croppedimage154114-kmsas2