Visie op zorg

Topicus wil de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan patiënten en cliënten helpen verbeteren door slimme softwareoplossingen te maken voor alle instellingen en individuele professionals in de zorg.

Ketenzorg

Topicus biedt softwareoplossingen voor huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, huisartsenposten, centra voor jeugd en gezin, GGD's, gemeenten, instellingen voor verpleging en verzorging, thuiszorg, regionale zorgnetwerken en de geestelijke gezondheidszorg.

We zien elke instelling en professional in de gezondheidszorgsector als een schakel van een keten. Als die schakels feilloos in elkaar grijpen, is de kwaliteit van de zorg optimaal. Het uitwisselen en delen van informatie van en over patiënten en cliënten speelt daarin een cruciale rol. Daar ligt de expertise van Topicus: onze softwareoplossingen maken het mogelijk om in de zorg te werken als in een netwerk- of ketenorganisatie. Dankzij ketenzorg wordt informatieuitwisseling eenvoudig en vanzelfsprekend; de dienstverlening aan de patiënt of cliënt wordt hierdoor bij voortduring beter.

Breed productportfolio

Topicus heeft veel ervaring in de eerstelijnszorg. We ontwikkelden een krachtige oplossing voor elektronische medische dossiers. In eerste instantie voor huisartsen, maar inmiddels ook al dan niet transmuraal toepasbaar gemaakt voor andere zorgverleners, zoals ziekenhuis en apotheken (tweedelijnszorg), de jeugdgezondheidszorg en instellingen en professionals in de verpleeg- en verzorgingssector.

Software as a Service

Topicus biedt haar oplossingen aan als Software as a Service (SaaS) applicaties die zware dataproductie en -uitwisseling aankunnen. De toepassingen zijn gebaseerd op open standaarden en opensourcesoftware. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, beheren en ontwikkelen, en leiden door betere, snellere en simpelere informatievoorziening tot een hogere kwaliteit van de zorg.

ColonIS

ColonIS is een webbased systeem dat toegankelijk is voor mensen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Patiënten hebben toegang tot hun eigen gegevens. Alle huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria zijn aangesloten op het systeem. De communicatie is geautomatiseerd. Bij een ongunstige testuitslag wordt automatisch een afspraak ingepland in het ziekenhuis.

Lees meer

Topicus staat voor Ketenintegratie en SaaS oplossingen

Wij voldoen aan de volgende certificeringen:

  • kmnictiz3
  • croppedimage154114-kmnts2